Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Webfriendly

Laatst bijgewerkt: 14-12-2023

1. Inleiding

Welkom bij Webfriendly! Door gebruik te maken van onze website en diensten ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat je onze diensten gebruikt.

2. Gebruik van Onze Diensten

Door gebruik te maken van onze diensten stem je ermee in:

  • Geen schadelijke handelingen uit te voeren op onze website.
  • Geen inbreuk te maken op de privacy van anderen.
  • Onze diensten alleen te gebruiken voor wettige doeleinden.

3. Abonnementen en Betalingen

  • Abonnementen worden maandelijks gefactureerd.
  • Betalingen dienen op tijd te worden voldaan om onderbreking van diensten te voorkomen.

4. Intellectueel Eigendom

  • Alle inhoud op onze website is ons eigendom of is in licentie gegeven aan Webfriendly.
  • Je mag onze inhoud niet gebruiken voor commerciële doeleinden zonder onze toestemming.

5. Privacy

  • Door gebruik te maken van onze diensten stem je in met ons privacybeleid. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

6. Beëindiging van Diensten

We behouden ons het recht voor om onze diensten naar eigen goeddunken te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, als we van mening zijn dat je deze voorwaarden schendt.

7. Aansprakelijkheid

  • We zijn niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, onderbrekingen van diensten of enige indirecte schade.
  • Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat je hebt betaald voor onze diensten.

8. Wijzigingen in de Voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen worden bijgewerkt. Bekijk regelmatig deze pagina voor eventuele wijzigingen. De datum van de laatste update wordt bovenaan de voorwaarden vermeld.

9. Contact

Als je vragen hebt over onze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via [contactinformatie].